Seksueel misbruik

 

ZO! geeft  hulp na seksueel misbruik. Aan (ook kleine) kinderen, jongeren en volwassenen. En steun aan de omgeving.

Waarom? Bij en na seksueel voel je je alleen, in de steek gelaten, schuldig, bang, beschadigd. Op een trauma reageer je door het weg te stoppen. Een trauma veroorzaakt hierdoor isolement. Isolement van je omgeving en isolement van je eigen gevoel.  Het gevoel van basisveiligheid is vaak aangetast, ze weten niet wie ze kunnen vertrouwen, hebben weinig zelfvertrouwen en verwachten uit iedere hoek mogelijk nieuw misbruik. Kinderen en jongeren kunnen zich hierdoor niet goed ontwikkelen en volwassenen lopen vast in hun leven.

In de contacten staat centraal dat we in een ontspannen sfeer praten, tekenen, spelen en bewegen over wat er is gebeurd. Er wordt niet om het misbruik heen gedraaid. Vanaf de eerste keer wordt dit aan de orde gesteld. Door de contacten kan een kind weer rust gaan ervaren en zich op een meer normale manier verder ontwikkelen. We werken via de protocollen van HORIZON, Trauma Gerichte Cognitieve Gedragstherapie, EMDR , kindertherapie en gesprekstherapie.