PRIVACY

 

ZO! hecht aan jou privacy.  Het liefst vertellen we niemand iets, of pas als jij ons daar de opdracht en toestemming voor geeft. Soms delen we info; omdat het verplicht is of omdat het handig is. Hieronder lees je er meer over.*

Volledige privacy heb je als je onze zorg particulier inkoopt. Wij noteren alleen intern onze afspraken en het verloop en het hoeft met niemand gedeeld te worden.

Als je binnen de zorgverzekering of gemeentevergoeding wilt werken, zijn wij wettelijk verplicht enige informatie te delen met je verzekeraar/gemeente. Op de factuur moeten we noteren wanneer we gestart zijn, hoe lang we gewerkt hebben, welke diagnose je hebt gekregen enz. Als je ons een privacyverklaring geeft mogen wij de diagnose achterwege laten. Ook moeten wij informatie (geanonimiseerd) aanleveren bij de  Stichting Benchmarketing GGZ. Ook je huisarts is op de hoogte dat je bij ons in zorg bent, want hij of zij heeft een verwijsbrief moeten geven. Het is vaak handig je huisarts (achteraf) te informeren over wat we doen.

Als je een  vergoeding zorg krijgt via je gemeente,  moeten we meestal (voor het orgaan wat de indicatie geeft of de zorg betaald) een verslag schrijven over wat we gaan doen of hebben gedaan. Dat verslag bespreken we eerst met jou en kan je aanpassen. Hierbij zijn we kritisch op wat wel en niet naar buiten kan worden gebracht. Je kan daarna zelf het verslag doorsturen of ons vragen het te doen. Ook moeten we bij gemeenten en het CAK melden hoeveel zorg je van ons krijgt (zonder iets te vertellen over de inhoud).

Wij zitten niet vast in diverse overlegorganen en teams, omdat daar regelmatig al cliënten worden besproken zonder dat ze dit weten. Door niet vooraf te participeren blijft onze onafhankelijkheid gewaarborgd. We werken wel samen met instanties en organen als je dat van ons vraagt. Als scholen, leerplicht ambtenaren of wijkteams contact met ons zoekt melden we dat jou. We mogen geen informatie door geven zonder jou toestemming. Een uitzondering is de vraag om informatie in het kader van een zorgmelding of verwijsindex; maar ook dan stemmen we eerst met jou af. Bij een OTS mag de gezinsvoogd vragen “om inlichtingen inzake feiten en omstandigheden die de verzorging en opvoeding van de cliënt betreffen, of de persoon van een ouder of voogd betreffen, welke inlichtingen noodzakelijk kunnen worden geacht voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling”. Wij zullen jou informeren als wij deze informatie moeten geven.

Informatie over kinderen naar hun ouders bespreken we meestal met jongeren en ouders gezamenlijk. Jongeren kunnen ons vragen informatie achter te houden. Hierover zijn tuchtrechtregels. Ook zijn er regels over wat wij ouders met gezag en  ouders zonder gezag mogen melden.

Van de wetgever moeten wij onze dossiers 15 jaar bewaren. Wij bewaren onze informatie digitaal in een eigen beveiligde omgeving. Veel van onze communicatie gaat via je eigen mailbox; het is belangrijk dat je ook je eigen mailbox goed beveiligd. Wij communiceren met jou via het mailadres, wat je hebt opgegeven (bij aanmelding of later).

 * Wij hebben deze informatie met zorg opgesteld aan de hand van de ons bekende informatie en regelgeving. Binnen regels en eisen zitten soms tegenstellingen, waardoor deze informatie onvolledig of deels onjuist kan zijn. Ook kunnen regels veranderen. Als je fouten vindt of opmerkingen hebt, horen we het graag van je. Details en aanvullingen kan je lezen bij onze Algemene Voorwaarden.