Privacy & akkoord

 

Bij ZO! valt informatie onder het medisch beroepsgeheim. Overleg en samenwerking kan alleen met toestemming van de betrokken.

Wij participeren als praktijk niet vooraf in verschillende overleggen en samenwerkingsverbanden, om te voorkomen dat wij al informatie over mensen horen die niet in zorg zijn bij ons. Als een cliënt bij ons in zorg is, en er toestemming is, is samenwerking uiteraard wel mogelijk.

Akkoordverklaring ouders

Bij kinderen en jongeren onder de 16 jaar moeten (de met gezag belaste) ouders of voogd toestemming geven voor de in te zetten zorg. Als je als (met gezag belaste) ouder je kind of jongeren zelf aan meldt, geef je daarmee gelijk toestemming. Als iemand anders aanmeldt, of een met gezag belaste ouder of voogd woont niet op hetzelfde adres als het kind, vragen we een toestemmingsverklaring. De verklaring kan je hieronder downloaden. De betreffende ouder of voogd mag ons ook een mail sturen dat hij of zij akkoord is.

ZO! akkoordverklaring ouders

Akkoordverklaring gegevensuitwisseling

Als informatie uitgewisseld moet worden moet de cliënt hiervoor toestemming geven. Een voorbeeldverklaring kan je hieronder downloaden;

ZO! toestemming gegevensuitwisseling

Opt-out regeling informatie uitwisseling gemeenten (jeugd)

Bij Jeugd moet er soms inhoudelijke informatie worden uitgewisseld met een gebiedsteam. Wij doen dit niet zonder jou akkoord en medeweten vooraf. Bij voorkeur deel je zelf de informatie, zodat jij de regie hebt. Veel gemeenten hebben een opt-out regeling, waardoor wij eventuele informatie kunnen anonimiseren.

Privacyverklaring volwassenen

Bij BGGGZ eisen de overheid en verzekeraars dat wij een diagnose noteren (DSM notering) en op de factuur vermelden (als code).  Je kan een verklaring ondertekenen dat je niet wilt dat deze wordt doorgegeven. De classificatie blijft wel in ons dossier staan. Jouw gemeente of verzekeraar kan wel eisen ons dossier in te zien, om te controleren of er een classificatie is en of er is voldaan aan hun regels.

Je kan de privacyverklaring hieronder downloaden;

ZO! Privacy verklaring DIS