Traumatherapie

Als je bijvoorbeeld een ernstig verkeersongeval, een inbraak, (huiselijk) geweld of seksueel misbruik mee maakt staat je wereld op zijn kop. Voor deze eerste periode is 1E HULP BIJ TRAUMA.

1e HULP BIJ TRAUMA bestaat uit contacten voor ouders en contacten voor het kind of jongere, vrij snel na de traumatische gebeurtenis. De hulp is gericht op opvang, het ondersteunen van ouders/omgeving en het op gang brengen van een normale verwerking. De kans op het ontstaan van een traumatische stoornis neemt hierdoor af, vooral bij kinderen en jongeren die vaker wat hebben meegemaakt.

In de eerste afspraak praten we met ouders en kind samen. We werken ongeveer anderhalf uur. Hierna werken we meestal nog drie keer afzonderlijk met het kind en zo enkele keren met de ouders. Deze sessies duren drie kwartier.

Tijdens de contacten met het kind of jongere praten en/of spelen we over wat er is gebeurd. We proberen te begrijpen wat er met je gebeurd. We oefenen hoe je met spanning om kunt gaan en hoe je je beter kunt voelen.
In de oudercontacten kijken we hoe je als ouder kunt reageren op de gebeurtenis. Er is aandacht voor wat het met je als ouders doet. We kijken vooral hoe we het kind of jongere op de been kunnen houden.  Waar nodig en zinvol overleggen we met school, familie enzovoort. Het is geen therapie voor de ouder; als dit nodig is kijken we waar dit geboden kan worden.