ITGG K&J

De Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG) is een intensieve behandelvorm voor kinderen met een verstoorde gehechtheid en probleemgedrag. Wij hebben de afgelopen jaren de ITGG ontwikkeld voor kinderen zonder verstandelijke beperking of visuele beperking, die thuis of in een pleeggezin wonen; de Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag – Kind & Jeugd (ITGG-K&J). Deze variant is bedoelt voor kinderen die niet -meer- kunnen profiteren van andere -lichtere- interventies en waarbij op termijn hierdoor verdere relatiebreuken en ontwikkelingsstagnaties te verwachten zijn.

De invoering wordt gekoppelde aan wetenschappelijke onderzoek met de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid en Vrije Universiteit te Amsterdam. Hiermee gaan we zowel de oorspronkelijke variant als de ITGG-K&J variant verder onderbouwen.

Verwachte start; najaar 2023.