Neurofeedback

NeuroFeedBack is een training waarbij je hersengolven in balans worden gebracht, zodat je je beter kan concentreren, rustiger wordt en beter slaapt. Je doet het gewoon zelf; door een tijd lang een paar keer per week te komen oefenen met een computer programma. Van te voren onderzoeken we hoe jouw hersengolven gaan en of dit een verklaring is voor je klachten. Als dat zo is, gaan we trainen. We trainen in 2 blokken van 10 sessies. NeuroFeedBack kan vanaf ongeveer 6 jaar. Kinderen en jongeren hebben na de vaste blokken na verloop van tijd vaak wat herhaalsessies nodig om het effect goed vast te houden.

Neurofeedback training wordt  voor veel  klachten aangeprezen. Wij zetten het  in bij klachten waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat NeuroFeedBack helpt;  ADHD – ADD en slaapproblemen.  Er zijn aanwijzingen dat het bij ASS deels kan helpen;  in overleg kunnen we het dan inzetten.

In dit artikel kan je lezen over achtergronden, effecten en vergelijking met andere behandelingen;