Neurofeedback

NeuroFeedBack is een training waarbij je hersengolven in balans worden gebracht, zodat je je beter kan concentreren, rustiger wordt en beter slaapt. Je doet het gewoon zelf; door een tijd lang een paar keer per week te komen oefenen met een computer programma. Van te voren onderzoeken we hoe jouw hersengolven gaan en of dit een verklaring is voor je klachten. Als dat zo is, gaan we trainen. We trainen in 2 blokken van 10 sessies. NeuroFeedBack kan vanaf ongeveer 6 jaar. Kinderen en jongeren hebben na de vaste blokken na verloop van tijd vaak wat herhaalsessies nodig om het effect goed vast te houden.

Neurofeedback training wordt  voor veel  klachten aangeprezen. Wij zetten het in bij klachten waarvan er wetenschappelijke publicaties zijn dat het werkt; bij ADHD, ADD en slaapproblemen. Tegelijkertijd zijn er ook onderzoeken die geen of nauwelijks effect aantonen.

De wisselende bevindingen maakt dat het een experimentele behandeling is, andere behandelingen eerst overwogen moeten worden en bij een inzet we het effect nauwkeurig moeten volgen.