Levensloop Coaching

 

Meestal heb je niet continue hulp nodig, maar wel op de lastige momenten in je leven. Bij Levensloop coaching werken we op afroep als je het nodig hebt. Vaak werken we een periode intensief en dan weer een periode niet of nauwelijks. We bouwen een werkrelatie op waar je  op terug kan vallen als er nieuwe problemen komen in een volgende fase van ontwikkeling.

LEVENSLOOP-coaching is handig voor kinderen, jongeren en volwassen die minder goed of soepel kunnen inspelen op alle snelle veranderingen en verwachtingen in de huidige samenleving. Bijvoorbeeld kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een vorm van een Autisme Spectrum Stoornis, ADHD, moeilijk lerend niveau, FASD, aandoeningen rondom executieve functies of chronische emotionele klachten. Vooral bij overgangen in de ontwikkeling (naar de basisschool, naar de middelbare school, relaties aangaan, puberteit, studeren, werken, enz) ontstaan klachten.

Binnen de zorg kunnen korte trainingen en behandelingen worden gegeven, rondom leerpunten. Wat je hier, of misschien eerder elders, hebt geleerd gaan we in de begeleiding herhalen, zodat je het ook kunt toepassen in verschillende situaties.

Voorbeelden van levensloopbegeleiding zijn;

Therapie, coaching of kindertherapie. We spreken nu en dan af en kijken naar wat er goed en minder goed gaat. Soms werken we een periode wat vaker. We stemmen af met je ouders en school en maken samen plannen.

Periodiek onderzoek. Door de tijd heen veranderen je mogelijkheden en vragen. Zonder alles op nieuwe te doen kunnen we met testonderzoek en observaties dit duidelijk krijgen.

Begeleiden van jongeren rondom leren en werken, bijvoorbeeld studieSTEUN. We maken samen planningen, kijken naar wat er van je verwacht wordt, hoe je taken kunt uitvoeren, hoe je omgaat met anderen, hoe je jezelf kunt opstellen, overleggen met je docent, mentor of baas, werken aan vaardigheden die nog zwak zijn enz. Afhankelijk van wat er speelt, kan dit een paar uur per week zijn.

Oefenen met sociale situaties of maatjesproject.