ZO! Kinderpsychologie

ZO! geeft kinderpsychologie en orthopedagogische hulp aan kinderen, jongeren, hun ouders, gezin en omgeving. Voor vragen rondom bijvoorbeeld gedragemoties, hechtingsstoornis & gehechtheidadoptie, autisme, leren,  FASD en na vervelende ervaringen.

Bij ZO! werken kinderpsychologen, orthopedagogen, ouderbegeleiders en docenten speciaal onderwijs met elk een eigen ervaring. Hierdoor hebben we een brede blik en zoeken we ook buiten gebaande paden naar oplossingen.

Hieronder staan vormen van hulp die wij gebruiken, met daarin een link in de titel als je meer uitleg wilt.

Kinderen uiten en verwerken hun gedachten en gevoelens op een andere manier dan volwassenen.

In de therapie passen we ons daarbij aan.

Via contact, spel, opdrachtjes, verwoorden en ervaren van wat er speelt helpen we thema’s te begrijpen, te verwerken en er mee verder te kunnen

Een psychologisch onderzoek bij een kinderpsycholoog brengt in kaart waar je kind of jongere goed en minder goed in is, zodat je beter weet wat iemand kan, nog niet goed kan en hoe je je daar als ouder en school op kan aanpassen.

Opvoeden gaat vaak vanzelf, maar soms zit het tegen. Je kind heeft bijzonder gedrag of je loopt zelf als ouder even vast.

ZO! heeft verschillende manieren om het opvoeden weer leuk en gemakkelijker te maken.

Ouders worden dan ondersteund om “een vangnetje” te zijn en aanzetjes te geven voor verandering. Dit kan therapie overbodig maken, therapie voorbereiden of therapie ondersteunen.

Gesprekstherapie is handig als je samen met iemand je ervaringen, gedachten en gevoelens wilt verkennen, ordenen en je problemen wilt oplossen.

Afhankelijk van wat bij jou als persoon en bij je problemen past kiezen we een werkvorm.

ZO! kinderpsychologen, specialisten bij hechtingsstoornissen.

ZO! is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling bij hechtingsstoornissen en problematische gehechtheid.

In de behandeling werken we aan herstel van vertrouwen, verbeteren van hoe je je voelt en je je gedraagt.

ZO! geeft specialistische diagnostiek en behandeling bij adoptieproblemen, afkomstvragen en hechtingsstoornissen.

De zorgverleners bij ZO! zijn gespecialiseerd in het omgaan met een Autisme Denkstijl.

We werken zonder onnodig te stigmatiseren, zo normaal als mogelijk en zo specifiek als nodig.

NeuroFeedBack is een training waarbij je hersengolven in balans worden gebracht, zodat je je beter kan concentreren, rustiger wordt en beter slaapt.

Je doet het gewoon zelf; door een tijd lang een paar keer per week te komen oefenen met een computer programma.

Kinderen die getraumatiseerd zijn, hechtingsstoornissen hebben, doen een bijzonder beroep op hun ouders of opvoeders.

Gewoon opvoeden is dan niet toereikend. In combinatie met behandeling ondersteunen wij ouders en opvoeders om vorm te geven aan Therapeutisch Opvoeden, Werken met de Browndale Methodiek.

Iedereen kan te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen.

Bijvoorbeeld een verkeersongeval, een ernstige medische ingreep, in elkaar geslagen worden, langdurig gepest, getuige zijn van geweld, huiselijk geweld of slachtoffer worden van seksueel misbruik.

ZO! kinderpsychologen, specialisten bij hechtingsstoornissen.

Als student zit je in een dynamische levensfase. Soms gaat het te lang niet goed of op te veel gebieden niet goed.

Of je maakt vervelende dingen mee of krijgt last van vervelende dingen die eerder zijn gebeurd. Coaching kan je dan helpen.

EMDR is een snelle therapie om nare herinneringen te verwerken, zonder dat je er veel over hoeft te praten. Ook voor jonge kinderen.

ZO! Skool is individuele begeleiding voor leerlingen, die om verschillende redenen niet goed kunnen functioneren door schoolproblemen.

En waarbij de extra zorg vanuit school niet meer toereikend is. De begeleiding kan thuis, bij ons op de praktijk of op school worden gegeven.

De training ‘Zelf Plannen’ is een methode om jongeren met AD(H)D planningsvaardigheden aan te leren en hun executief functioneren te verbeteren.

Er wordt in 9 individuele sessies geoefend met planningsmanieren, verbeteren van concentratiegedrag, zelf op tijd innemen van medicatie (als er medicatie wordt gebruikt) en omgaan met je eigen AD(H)D.

Kinderen en jongeren met ADHD of druk en impulsief gedrag hebben moeite met op tijd stoppen, nauwkeurig kijken, luisteren, planmatig denken en handelen.

Kinderen bij wie de REM op hun impulsen WEG is kunnen geholpen worden een stop-denk-doe strategie te leren.

Bij ZO! hebben we kennis en ervaring over begeleiding en behandeling van het leren hanteren van de FASD symptomen en het stimuleren van de ontwikkeling.

We begeleiden en behandelen zowel de kinderen & jongeren en hun omgeving. Met elkaar vangen we tekorten op en werken aan een optimaal functioneren.

MAATjes is een vorm van gespecialiseerde begeleiding waarbij, in tegenstelling tot trainingen, lange tijd vaardigheden worden geoefend in situaties die kinderen en jongeren ook in het dagelijkse leven tegen komen.

De kinderen of jongeren kunnen onder begeleiding met elkaar ervaringen opdoen die andere kinderen en jongeren ook krijgen.

Kinderen en jongeren die sociaal onhandig zijn kunnen bij ons een korte training krijgen in een klein groepje.

Onze trainingen zijn een combinatie van denken, doen en ervaren. De trainingen worden een aantal keren per jaar aangeboden.

TRIPLE P geeft praktische oplossingen en informatie voor dagelijks opvoedingsproblemen.

Je werkt als ouders met je coach aan onderwerpen die je zelf belangrijk vindt om op te lossen. Het programma passen we aan bij wat voor jullie werkt en nodig is.

Vaak beïnvloeden de klachten van een kind of jongere het hele gezinsleven.

Naast hulp voor de jeugdige of ouderbegeleiding is het soms handig om met het hele gezin te gaan werken.

Runningtherapie is handig om ook met je lijf te gaan begrijpen hoe je beter met spanning en stress om kan gaan. Je leert je zelf niet voorbij te rennen. En je leert met minder inspanning meer te bereiken.

Soms heb je problemen door medische ingrepen of ziekte. Of je hebt niet fysiek verklaarbare pijnklachten, spanningsklachten, obstipatie, eetproblemen etc. Je lijf brengt je in problemen of je problemen geven spanning in je lijf. Bij ZO! werken we met kinderen, jongeren en hun ouders die hier last van ondervinden.