FASD

FASD is een beschadiging van het centrale zenuwstelsel door alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Met de beschadiging ben je extra kwetsbaar, sociaal beïnvloedbaar, vaker impulsief, hebben meer moeite met concentreren, vergeten soms eerder geleerde kennis en vaardigheden enz. Ze kunnen structuur zelf slecht vasthouden. Tegelijkertijd kunnen ze op deelgebieden juist heel vaardig zijn, taalvaardig en energiek.

FASD

VROEGE DIAGNOSTIEK HELPT

Het zo snel mogelijk onderkennen van FASD voorkomt problemen. Ouders en school kunnen een aangepaste stijl van opvoeden ontwikkelen om kinderen en jongeren met de beschadiging beter tot hun recht te laten komen. Als de kinderen groter worden moet niet alleen de omgeving kunnen omgaan met het probleem, maar moeten de kinderen er zelf ook mee om leren gaan. Weten dat je een FASD hebt maakt dat je jezelf kan gaan accepteren en ontwikkelen.

LEVEN MET FASD

Het gaat met vallen en opstaan, voor de persoon en voor zijn omgeving. Ook het onderkennen van de aandoening is een schok voor het kind/jongere, biologische moeder en omgeving. Mensen met FASD profiteren van ondersteuning. Symptomen lijken vaak op ADHD, Autisme, hechtingsstoornis enz, maar het is toch net anders. Er zijn ook regelmatig lichamelijke problemen als vertraagde groei, motorische klachten, vermoeidheid, darmproblemen, gebitsproblemen, spierspanningsproblemen.

HULP BIJ FASD

We werken via levensloopcoaching. Afhankelijk van je levensfase heb je een periode meer intensief contact, coaching, ZO!skool of krijg je een training. Op andere momenten is er geen contact, of doe je mee aan een van onze maatjesgroepen. Voor ouders is er ouderbegeleiding op afroep. Met elkaar vangen we tekorten op en werken aan een optimaal functioneren.

 

Meer filmpjes met uitleg over behandeling vind  je hier.