Dagpoli

 

De Dagpoli is speciaal mensen die ver moeten reizen en toch gebruik willen maken van onze mogelijkheden. We combineren dan alle onderzoeken en observaties op 1 dag. Het kan gaan om een eerste onderzoek, een contra-expertise of behandeladviezen. Vaak gaat het om vragen rondom gehechtheid, maar ook andere vragen zijn mogelijk.

Bij een onderzoek via de Dagpoli verkennen we vooraf in een telefonisch contact wat je precies wilt weten. Zo nodig lezen we ons al in in eerdere onderzoeken of rapporten en laten je online vragenlijsten invullen. Aan de hand van wat je wilt weten maken we een programma, waarbij we verschillende mensen uit het team kunnen inzetten.

Er kan een persoonlijkheidsonderzoek worden gedaan met testen, een kindobservatie, oudergesprekken, gezinsobservatie, gezinsgesprekken enz. We kijken naar klachten en naar mogelijkheden. De dagen hierna gaat het team de gegevens uitwerken en wordt je uitgenodigd voor de conclusie en het advies.

Eventueel verdere overleggen of begeleidingen kunnen we doen via SKYPE contacten.