DAGPOLI gehechtheid adoptie

DagPoli ZO!

De Dagpoli is speciaal voor gezinnen met vragen rond hechtingadoptie en/of trauma en die ver van Leeuwarden wonen. We plannen alle onderzoeken en observaties op 1 dag. Het kan gaan om een eerste onderzoek, een contra-expertise of behandeladviezen.

Bij een onderzoek via de Dagpoli ZO! verkennen we vooraf in een telefonisch contact wat je precies wilt weten. Zo nodig lezen we ons al in in eerdere onderzoeken of rapporten. Aan de hand van wat je wilt weten maken we een programma, waarbij we verschillende mensen uit het team kunnen inzetten.

Er kan een persoonlijkheidsonderzoek worden gedaan met testen, een kindobservatie, oudergesprekken, gezinsobservatie, gezinsgesprekken enz. We kijken naar klachten en naar mogelijkheden. Aan het einde van de dag sluiten we gezamenlijk af. De dagen hierna gaat het team de gegevens uitwerken en wordt je uitgenodigd voor de conclusie en het advies. Eventueel verdere overleggen of begeleidingen kunnen we doen via SKYPE contacten.