DAAROM ZO!

 

ZO! is klein. Wij combineren de voordelen van een vrijgevestigde zorgverlener (zelf kunnen kiezen als cliënt, direct contact, korte lijnen, grote betrokkenheid) met de voordelen van een instelling (gebruik kunnen maken van de kennis en mogelijkheden van de collega’s, onderlinge kwaliteitstoetsing).

Bij ZO! zit je niet aan een diagnose of etiket vast. Diagnoses of etiketten bekijken we kritisch; als het zinvol is het vast te stellen, kunnen we een diagnose stellen.

ZO! is onafhankelijk. Wij werken als je dat wilt samen met je gebiedsteam, scholen, leerplichtambtenaren, consultatiebureaus, werkgevers e.d., maar als cliënt heb je hierover zelf de regie. Door onze onafhankelijkheid blijf jij de baas over je informatie.*

ZO! werkt ZO!nodig buiten vaste kaders. Veel van ons huidige aanbod is tot stand gekomen omdat een cliënt een dergelijk aanbod nodig had. We maken dan gebruik van de kennis die je als cliënt hebt en de kennis die in ons team is. Als kleine praktijk kunnen we ons gemakkelijk aanpassen bij wat er nodig is.

ZO! geeft de hulp die nodig is. ZO! combineert diagnostiek, behandeling en gespecialiseerde begeleiding. Voor jezelf en je omgeving. We kijken wat je je op welk moment nodig hebt en zetten dat in. Als we het niet zelf kunnen zoeken we met jou naar een oplossing elders.

ZO! is breed. Bij ZO! werken mensen met ongeveer dezelfde houding, maar heel verschillende deskundigheden.  Als een aanbod toch net anders moet dan bedacht, is er een grote kans dat een collega binnen ZO! dat kan. We zijn ZO! klein, dat de je de collega ondertussen dan al een keer gezien hebt en hij of zij jou. Trajectzorg noemen we dat.

 

* bij  start info kan je precies lezen hoe het zit met vertrouwelijkheid, toestemming, en informatie aan derden.