13 Jan 2022 19:30

ASS en Prikkelprofiel; de herhaling

Kinderen en jongeren met een autisme-denkstijl lopen sneller vol; ze raken sneller overprikkelt. Hoe kan de omgeving zien dat ze “vol lopen”? Hoe kunnen wij en kunnen ze zichzelf “ontprikkelen”?

Het gebruik van een prikkelprofiel biedt kinderen en ouders de kans om vroegtijdig signalen van overprikkeling te signaleren. Om daarna aanpassingen te doen waarmee “punthoofden” kunnen worden voorkomen.

Deze avond is een herhaling van het ZO!-college van 9 maart 2020.

De herhaling schuiven we door naar een moment dat we weer bij elkaar mogen komen.

Jelle David vertelt vanuit zijn dagelijks werkt met kinderen en jongeren over zijn ervaringen en het ontwikkelde model rond prikkelprofiel.

De avond gedaan samen met drie jongeren die vertellen waar zij thuis en op school vanuit hun autisme tegenaan lopen en wat de omgeving voor hen doet wanneer zij overprikkelen of het overzicht verliezen.

ZO!-college is het psycho-educatie programma van ZO!. Een paar keer per jaar organiseren we avonden voor cliënten van ZO!, rondom een specifiek onderwerp. Het doel is informatie krijgen en andere ouders/opvoeders ontmoeten. ZO! sta je er niet steeds alleen voor.

De avonden zijn voor ouders/opvoeders van een kind of jongere in zorg bij ZO!. Ouders/opvoeders mogen introducees mee nemen, bijvoorbeeld oma die zo vaak oppast, meester die graag meer wil weten of een begeleider van een andere organisatie die in het gezin komt.

Locatie; Sint Paulusschool Julianalaan 40, 8932 AB Leeuwarden

Kleine lettertjes

Per kind/jongere kunnen er maximaal 4 mensen deelnemen. Er kunnen per avond maximaal 99 mensen mee doen. Deelname is alleen mogelijk na inschrijven en ontvangen bevestiging per mail. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Deelname is onderdeel van het geboden zorgtraject en zonder eigen bijdrage. Bij opgave verklaar je akkoord te zijn met dat wij de namen en adresgegevens ook gebruiken ten behoeve van alle communicatie voor deze avond. Doordat er meerdere ouders/opvoeders en introducees aanwezig zijn, betekend dit dat je bekend wordt bij deelnemers.

    Aanmelden voor deze activiteit

    Cliënt