Akkoord & Privacy

 

Akkoordverklaring ouders

Bij kinderen en jongeren onder de 16 jaar moeten (de met gezag belaste) ouders of voogd toestemming geven voor de in te zetten zorg. Als je als (met gezag belaste) ouder je kind of jongeren zelf aan meldt, geef je daarmee gelijk toestemming. Als iemand anders aanmeldt, of een met gezag belaste ouder of voogd woont niet op hetzelfde adres als het kind, vragen we een toestemmingsverklaring. De verklaring kan je hieronder downloaden. De betreffende ouder of voogd mag ons ook een mail sturen dat hij of zij akkoord is.

ZO! akkoordverklaring ouders

Akkoordverklaring gegevensuitwisseling

Als informatie uitgewisseld moet worden moet de cliënt hiervoor toestemming geven. Een voorbeeldverklaring kan je hieronder downloaden;

ZO! toestemming gegevensuitwisseling

Privacyverklaring

Bij BGGGZ eisen de overheid en verzekeraars dat wij een diagnose noteren (DSM notering) en op de factuur vermelden (als code).  Je kan een verklaring ondertekenen dat je niet wilt dat deze wordt doorgegeven.  De classificatie blijft wel in ons dossier staan. Jouw gemeente of verzekeraar kan wel eisen ons dossier in te zien, om te controleren of er een classificatie is en of er is voldaan aan hun regels.

Je kan de privacyverklaring hieronder downloaden;

ZO! Privacy verklaring DIS